Téma konferencie: 
Digitálne technológie, ktoré prichádzajú a ich následky
 
kedy: 06.06.2019
kde: Brno

Na konferencii sa dozviete viac o týchto témach:

  • Digitalizácia a dematerializácia, cloudy a siete
  • Big data a umelá inteligencia
  • Blockchain
  • Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita
  • Digitálni asistenti a dvojčatá

Kompletný harmonogram už čoskoro.
Môžete sa tešiť na prednášky a diskusie s týmito rečníkmi:

Rečníci

Filip Dřímalka - IPA SlovakiaFilip DřímalkaEF1
Zakladateľ spoločnosti EF1, odborník na digitálnu transformáciu, venuje sa prednáškam a manažérskym workshopom so zameraním digitálne trendy a firemnú agilitu. Pomáha organizáciám s technologickými inováciami, transformáciou ich digitálnej kultúry a prepojovaním s technologickými firmami a startupmi. Venuje sa taktiež mentoringu startupov v akcelerátoroch Deutsche Telekom hub:raum alebo Intel / Cisco Challenge Up! Je autorom metodológie “HOT – Digital Transformation Framework”, zameranej na rozvoj ľudských, organizačných a technologických kompetencií vo firmách, ktoré sa chcú pripraviť na digitálnu budúcnosť.
Boris Duľa - IPA SlovakiaBoris DuľaCEIT Žilina
Výkonný riaditeľ spoločnosti CEIT Žilina. Študoval riadenie a automatizáciu na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Desať rokov pôsobil v európskom vývojovom centre spoločnosti Whirlpool v Nemecku. Od roku 2014 viedol v spoločnosti CEIT tím špecialistov zameraný na konštrukčné inžinierstvo, 3D skenovanie, aditívnu výrobu a rapid prototyping. V januári 2016 sa stal členom predstavenstva spoločnosti CEIT, v decembri toho istého roka bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa.
Juraj Rosa - IPA SlovakiaJuraj RosaGoodAI
Spoluzakladateľ spoločnosti GoodAI a výkonný riaditeľ spoločnosti GoodAI Applied. Zakladateľ spoločnosti Habitable.co. GoodAI Applied sa venuje využívaniu riešení umelej inteligencie v celom spektre priemyselných odvetví. GoodAI sa venuje výhradne vývoju univerzálnej umelej inteligencie. Spolupracuje s lídrami v rôznych odvetviach pri riešení ich potrieb pomocou AI technológií novej generácie. Jednou z ich prípadových štúdií bolo vytvorenie slovenského Chatbota, ktorý zákazníkom umožňuje komunikovať prirodzeným jazykom s počítačom a operátorov odbremení od stereotypných otázok.
Jiří Marek - IPA SlovakiaJiří MarekVUT Brno
Profesor na VUT Brno, UVSSR. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá Engineering Design Science, hodnotovým manažmentom, konštrukciou CNC obrábacích strojov a centier, Risk Managment, integrovaným vývojom produktov, automatizáciou a robotizáciou, Industrie 4.0, inteligenciou obrábacích strojv. V roku 2010 získal cenu Inženýrské Akademie za vynikajúco realizované technické dielo, sústružnícke obrábacie centrum POWERTURN 1600 II generácie.
Daniel Levársky - IPA SlovakiaDaniel LevárskyDealUnity
Spoluzakladateľ a CBO spoločnosti DealUnity, ktorá predstavuje globálnu digitálnu platformu umožňujúcu podnikom združovať sa v spoločných obchodných aktivitách, digitálne spolupracovať a rozvíjať nové podnikateľské aktivity.
Samuel Slavkovský - IPA SlovakiaSamuel SlavkovskýMedialBase, Kryptomagazín
Ján Košturiak - IPA SlovakiaJán KošturiakIPA Slovakia
Spoluzakladateľ spoločnosti IPA Slovakia. Poradca a kouč pre inovácie, spája ľudí v rámci Podnikateľskej univerzity. Dlhodobo pôsobil na Fraunhofer IPA Stuttgart a TU Wien. V roku 1990 začal pracovať ako konzultant pre priemyselné podniky. V roku 1995 založil Inštitút priemyselného inžinierstva v Žiline, ktorý v roku 2000 spojil s aktivitami Fraunhofer IPA Stuttgart v spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných kníh a článkov, ktoré vyšli v rôznych krajinách sveta. Pravidelne publikuje v časopisoch a píše blog na www.kosturiak.com.